1006 Amber DR, Santa Paula, CA 93060 – V1-8039 - Joe Foty - Coldwel...